دیتا گستر :


فنی مهندسی دیتا گستر در بهار 1387 با شعار ( دقت ، سرعت ، کیفیت ) فعالیت خود را آغاز کرد. تمامی تلاش این مجموعه بر اساس همین شعار استوار بوده و سعی کردیم رضایت مشتریان در اولویت قرار گیرد.  در اوایل کار با چالش های زیادی روبرو بودیم و هر روزه به تجربیات ما اضافه میشد. پس از مدتی کار ، به این نتیجه رسیدیم که از رقیبان خود پیشه گرفته و در زمینه اطلاعات و پشتیبانی ، به مراتب جلوتر هستیم و بر آن شدیم که شعار خود را به دیتاگستر ، همیشه یک قدم جلوتر تغییر دهیم. سرویس های ارائه شده به مشتریان ، باعث شد تا متمایز باشیم و افتخار ما این است که تمامی افراد و شرکت هایی که با ما ارتباط برقرار میکنند ، از مشتریان وفادار ما میشوند. بی شک در هر کار و خدمتی می تواند ایرادهایی وجود داشته باشد ، بنابراین با کمال میل منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان بوده و هستیم.